Unaprjeđenje sistema za loadbalancing i web application firewall funkcionalnosti za BH Telecom

petak, 27 Avgust 2021 14:46

Nakon okončanog postupka nabavke i potpisanog ugovora o realizaciji projekta, firma Emerging Markets Consultants d.o.o. Sarajevo, je u periodu od maja do jula 2021. za potrebe i u saradnji sa BH Telecom d.d. realizirala projekat "Unaprjeđenje sistema za load-balancing i web-application firewall funkcionalnosti".

Picture1

Kao nastavak uspješne saradnje iz 2018. godine, još jednom smo dobili povjerenje BH Telecom d.d., te uspješno realizirali novi projekat sa ciljem obnove i unaprjeđenja postojećih licenci i softvera za Load-balancing i Web-application firewall (WAF). U okviru realizacije projekta, izvršeno je implementiranje novih WAF funkcionalnosti, usluge instalacije, integracije i migracije sistema sa hardverske na virtualnu platformu, obuka zaposlenih, te izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja. Prilikom realizacije primjenjivale su se sigurnosne politike i pravila standarda za informacijsku sigurnost ISO 27001.

U EMC d.o.o. smo izrazito zadovoljni ponovo ukazanim povjerenjem i nastavkom saradnje sa BH Telecom-om kao vodećim telekom operaterom u BiH, te se zahvaljujemo svom osoblju i nadležnim odjelima koji su učestvovali u projektu, te profesionalno i u roku doprinijeli uspješnoj realizaciji još jednog u nizu uspješnih projekata.

Za više informacija o navedenim rješenjima budite slobodni da nas kontaktirate.