Load balancing, upravljanje SSL saobraćajem i napredna zaštita Web aplikacija u VSTV BiH

utorak, 19 Juni 2018 14:43

Nakon okončanog postupka javne nabavke i potpisanog ugovora o realizaciji projekta, firma Emerging Markets Consultants d.o.o. Sarajevo je za potrebe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u skladu sa zahtjevima implementirala Rješenje sa funkcionalnostima load balancinga, SSL offloadinga i web aplikacijskog vatrozida.

vstv

Za Visoko sudsko i tužilačko vijeće je u sklopu projekta "Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog informaciono-komunikacionog sistema" - IPA 2013 kojeg finansira Evropska unija, realizirano rješenje za load balancing, upravljanje SSL saobraćajem i naprednu zaštitu Web aplikacija čija primjena ima za cilj:

  • Unaprijediti performanse, dostupnost i sigurnost svih Web aplikacija za vanjske i unutrašnje korisnike sistema;
  • Osigurati integritet protoka i povjerljivost informacija između pravosudnog web portala (uključujući sa njim povezane sisteme) i njegovih korisnika putem interneta;
  • Osigurati integritet protoka informacija između unutrašnjih korisnika (uposlenika pravosudnih institucija) i ključnih aplikacija pravosudnog informacionog sistema putem pravosudne WAN mreže;
  • Osigurati upravljanje kriptovanim saobraćajem.

EMC-u je ovo inače četvrti projekat ovog tipa na teritoriji Bosne i Hercegovine kojim smo unaprijedili integritet i povjerljivost elektronskih servisa za javne institucije i organizacije.

Svim zainteresiranima stojmo na raspolaganju za suradnju i unapređenje elektronskog poslovanja u BiH i regiji.