POSLOVNA RJEŠENJA

Nemate potpuni uvid u vaše poslovanje? Imate problema sa brzim i preciznim kreiranjem izvještaja? Koristite više sistema koji nisu međusobno integrisani? Bojite se da su ozbiljna softverska rješenja preskupa za vas?
Imamo RJEŠENJE!

Za svaki Vaš poslovni izazov vjerujemo da adekvatno rješenje leži u jednom od sljedećih: 

Poslovni informacioni sistem
Nudimo Vam jedan od najboljih - Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je globalno poslovno rješenje (ERP) namjenjeno malim i srednjim firmama s ciljem da informatički potkrijepi bilo koji poslovni proces firme, te u skladu s tim da postane temelj u procesima donošenja odluka maksimizirajući iskorištavanje svih podataka i optimizirajući sve Vaše resurse - ljude, novac i sredstva.

Naša firma je Microsoft Dynamics partner, samim tim implementacija ovog ERP rješenja je jedna od naših posebnih usluga. Naš tim posjeduje znanje za kvalitetnu implementaciju Microsoft Dynamics NAV rješenja, čemu svjedoči i veliki broj certifikata dobijenih po Microsoftovima programima. Implementaciju ovog savremenog ERP rješenja smo afirmisali kroz mnoge projekte na našem ali i na ino tržištu. Posjedujemo ovlasti ali prije svega znanje za izmjenu programskog koda ovog rješenja, tako da ga upotpunosti možemo prilagoditi Vašim potrebama.

Garantujemo ispunjenje svih Vaših zahtjeva s ciljem što boljeg prilagođavanja sistema Vama i Vašim poslovnim procesima.

 NAV
 
 
Upravljanje dokumentima
SharePoint

Microsoft SharePoint  je intranet ili  intranet portal  koji omogućava da se centralizuju svi podaci i informacije jedne firme na jedno mjesto. Dodatno to je jedna fleksibilna tehnologija sa nizom predefinisanih alata koji ubrzavaju i olakšavaju poslovanje, a s druge strane platforma koja omogućava veoma jednostavnu dalju nadogradnju koja prati rast vaše firme.
Ovo je moćan kolaboracijski alat koji će omogućiti upravljanje dokumentima, kreiranje automatiziranih procedura za podršku poslovnim procesima, zajedničke kalendare, diskusije, projekte, formulare i sl.

Sharepoint

 
Upravljanje odnosima s kupcima
Klijent u centru pažnje!

Ovo nije samo fraza! U današnjem svijetu poslovanja ovo je imperativ i ključ za uspjeh.

Produkt poput Microsoft Dynamics CRM vam nudi metodologiju poslovnih procesa koja klijenta postavlja u centar zbivanja, te vam nudi alate koji vam omogućavaju da ostvarite dugoročan i kvalitetan poslovni odnos s vašim klijentom.

Microsoft Dynamics CRM je zaokruženo rješenje koje nudi brojne mogućnosti, ali prava snaga softvera dolazi do izražaja tek u procesu njegovog prilagođavanja specifičnim poslovnim potrebama. Ne samo što se mogu prilagođavati dodatni parametri i polja za svaki objekat sistema, nego se i pristup sistemu može namjenski podesiti prema potrebama poslovanja.
Sistemu se može pristupati preko interfejsa programskog paketa Outlook, ali i preko čitača Weba, mobilnih uređaja i prilagođenih portala.

Ovo je specijalizovani paket usmjeren da podrži sljedeće:

  • automatizacija prodaje,
  • automatizacija marketinga 
  • upravljanje podrškom poslije prodaje

 CR1M

Aplikacije po narudžbi
Koristeći Microsoft .NET tehnologije i na osnovu analize potrebe radimo aplikacije po mjeri Klijenta.

Veoma je čest slučaj i razvoja aplikacija koje dopunjavaju funkcionalnosti nekog od postojećih alata, npr. izrada modula fiskalizacije za postojeći ERP, ili izrada sistema za analizu sigurnosnih logova i notifikaciju korisnika.

net