Novi projekat sa VSTV BiH

petak, 30 Mart 2018 15:45

Firma EMC d.o.o. Sarajevo nakon okončane tenderske procedure potpisala ugovor sa VSTV BiH (Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine) za nabavku „Virtualnog appliance rješenja sa funkcionalnošću load balancinga, SSL offloadinga i web application firewalla“.

vstv


Za više informacija o istim i sličnim rješenjima stojimo vam na raspolaganju.